UX Podcast om agil UX

18 juni, 2012

James Royal-Lawson och Per Axbom spelar in Podcasts om UX med jämna mellanrum i Stockholm. Nu senast träffade de Martin Christensen för att prata om agila metoder och hur det kan tillämpas på olika områden, framförallt användarupplevelse (UX). Hitta alla deras podcasts här.

Kommentera