STIMDIs stora pris 2012

20 februari, 2013

STIMDI valde att ge sitt Stora pris 2012 till Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i MDI och skolchef på CSC på KTH. Priset offentliggjordes på årsmötet 2013 eftersom Gulan då höll ett seminarium för föreningen. Motiveringen är:

Gulan är en av våra främsta talesmän för användbar IT. Detta i egenskap av lärare, forskare och konsult, både i Sverige och utomlands. Han har också inspirerat och handlett otaliga studenter och doktorander. Nu senast fick han äran att på regeringens uppdrag jobba som digital champion. Dessutom har han varit aktiv inom STIMDI i många år, bl.a. som ordförande.

Kommentera