WUD Talare: Anna Ståhl – Breathing Light and Soma Mat

22 oktober, 2015

Vi presenterar Anna Ståhl, Mobile Life som talare på WUD

Talare
Anna Ståhl
bild

Sysselsättning inom fältet:
(Ph D, Mobile Life och Swedish Institute of Computer Science. Är utbildad industridesigner och jobbar med interaktionsdesign och designforskning)

Kan man följa dig någonstans på internet?
http://annastahldesign.blogspot.se/

Vem är du?
Anna Ståhl jobbar med forskning inom interaktionsdesign. Hon har jobbat med design för känslor och affektiv interaktion med användaren i centrum. Just nu jobbar hon med design som utgår från att vi upplever och tolkar saker vi möter med hela kroppen, inte bara huvudet och hjärnan.

Vad ska du tala om?
Jag kommer presentera design caset kring prototyperna Breathing Light och Soma Mat, som grundar sig i inåtvändande, kroppsliga upplevelser och rörelsens estetik (somaesthetics). Och hur vi med en ny och annorlunda designansats kan designa för att tekniken ska följa oss som människor istället för att vi måste anpassa oss efter tekniken.

Breathing Light består av en lampa med en inbyggd andningssensor, som mäter din andningsrytm, lampan speglar tillbaka detta till dig genom att dimma in och ut i takt med din andning. Breathing Light skapar en meditativ upplevelse, där användaren får chansen att stänga av den yttre in världen.

Soma Mat är ett liggunderlag med inbyggda värmeelement. Underlaget kan användas vid kroppsövningar, såsom lugnare yoga, kroppsskanning eller Feldenkreis, där värmen kan guida ditt fokus till olika kroppsdelar i sekvenser. De båda protoyperna kan med fördel upplevas kombination med varandra antingen i en kroppsövning eller bara som en hjälp att varva ner. Dessa två prototyper har testats i användarstudier, som har gett positiva och intressanta insikter.