Jonas Söderström är mottagare av STIMDIs stora pris 2015

16 mars, 2016

En något försenad nyhet!

STIMDIs stora pris är en hedersutmärkelse som tilldelas en person som på ett värdefullt sätt bidragit till föreningens syfte, dvs. att befrämja forskningen och utvecklingen inom intresseområdet interaktionsprocessen mellan människa och dator med utgångspunkt från ett tvärvetenskapligt forskningsperspektiv, samt befrämja kontakter mellan forskare och praktiker i Sverige.

12244405_10153211394218316_3860477587522534084_o

STIMDI har beslutat tilldela 2015 års stora pris till Jonas Söderström med följande motivering:

Jonas har som få öppnat ögonen för många utanför vårt skrå när det gäller bristande användbarhet, genom sin bok ‘Jävla skitsystem’ som rönt stor uppmärksamhet i media och genom sina många uppskattade insatser som konsult, föreläsare, bloggare, m.m. Ett av de ständiga problem för oss som arbetar inom MDI är den dåliga ‘sjukdomsinsikten’ hos beställare och leverantörer och här har Jonas gjort en värdefull insats genom att slagfärdigt sprida det skrivna såväl som det talade ordet.