Revisor för STIMDI

22 mars, 2016

Vi är i stort behov att hitta en revisor för STIMDI som väljs på årsmötet. Tidsmässigt så är det ett par kvällar man behöver lägga på det och det man behöver gör är att kolla på de utgifter STIMDI gör under året, protokollen från styrelsemöten och vår verksamhetsberättelse. Skicka ett mail till kontakt@stimdi.se om du har ett tips eller är intresserad.