WUD Talare: Hanna Hasselqvist – Ett bilfritt år

26 oktober, 2016

Nu presentar vi WUDs andra talare!

Talare:
Hanna Hasselqvist

Hanna Hasselqvist

Sysselsättning inom fältet: 
Doktorand inom interaktionsdesign och hållbarhet, KTH, Green Leap

Twitter: @kthgreenleap
Webb: http://ettbilfrittar.se/http://www.greenleap.kth.se/
Facebook: www.facebook.com/bilfritt

Vem är du?
Jag har en bakgrund inom design och har tidigare jobbat som interaktionsdesigner med fokus på IT för samhällsutveckling. Nu forskar jag kring hur vi kan använda teknik, tillsammans med andra medel för förändring, för att gå mot hållbara transporter och hållbart boende, och vad specifikt som design kan bidra med.

Vad ska du tala om?
Jag ska berätta om projektet “Ett bilfritt år”, där tre barnfamiljer i Stockholm under ett år bytte bilen mot lätta elfordon. Vi följde familjerna under året och såg både nya utmaningar och positiva upplevelser i det bilfria livet. Baserat på familjernas upplevelser har vi tittat på hur design av tjänster, IT, produkter och staden i stort tillsammans skulle kunna göra det lättare att leva utan bil.

Anmäl dig till WUD här!