WUD Talare: Per Axbom – Min användare, min människa, mitt misstag

24 oktober, 2016

Nu presentar vi WUDs första talare!

Talare:
Per Axbom

per axbom

Sysselsättning inom fältet: 

Egenföretagare inom UX, webbstrategi och personlig coaching.
Twitter/Instagram: @axbom
Webb: axbom.se
Facebook: fb.com/axbom

Vem är du?:

Nyfiken världsmedborgare med passion för ord, människor och webb. De senaste tre åren har jag varit UX-ansvarig för Sveriges nationella plattform för internetbaserat stöd och behandling, som används för till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad ska du tala om?
I vår strävan att hjälpa användare att klara av en uppgift riskerar vi att med stor marginal missa människans övergripande målsättningar, rädslor och relationer. Har vi ett ansvar för att lyssna på behov som ligger längre bort än vår design? Vågar vi på allvar ge oss in i den komplexitet som är människan?

Med utgångspunkt i min första kontakt med Internet kommer jag berätta om min resa och hur jag väljer att brottas med mitt ansvar som designer.

Anmäl dig till WUD här!