Bokklubb

Under 2011 och 2012 arrangerade vi en bokklubb. Just nu gör vi dock paus med den här aktiviteten.

Vill du att vi ska börja igen eller vill du själv anordna en bokklubb i din stad? Allt du behöver göra är i så fall att kontakta STIMDI på bokklubb@stimdi.se och hitta ett café eller annan plats där ni kan träffas.

Konceptet är enkelt: Alla som är med läser en utvald bok innan ett bestämt datum då vi träffas och diskuterar boken.

Diskussioner under 2012

Diskussion innan sommaren handlade om att ge webbsidor personlighet. Vi testar nu en ny variant av bokklubben. Istället för att läsa en hel bok, läser vi 2 blogginlägg om ett aktuellt ämne och träffas sen för att diskutera och dela erfarenheter om det. Även själva träffen kommer vara lite mer avslappnad på Light Bar & Lounge i form av mingel och kanske ett glas vin.

Diskuterade böcker under 2011

Här beskrivs de böcker som bokklubben har läst och diskuterat tidigare.

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules

Författare: Jeff Johnson
ISBN-10: 012375030X
ISBN-13: 978-0123750303

15 mars hölls bokklubben i Blekinge där den kombinerades med afterwork på The Fox & Anchor i Karlskrona.

Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences

Författare: Stephen P. Anderson
ISBN-10: 0321725522
ISBN-13: 978-0321725523

Rekommenderar vi boken?

Ja, boken var bra att läsa för den som sysslar med UX och vill ha aktuella exempel och inspiration i sitt arbete med interaktionsdesign. “En väckarklocka!” “Frisk luft!” Kan både ses ur ett enkelt och komplicerat perspektiv beroende på vilken bakgrund man har.

Positivt med boken

 • Många och tänkvärda exempel från verkligheten med tydlig koppling till studier inom kognitionspsykologi.
 • Kort och konkret bok där författaren inte blir pladdrig eller repeterar innehåll.
 • Fler av exemplen var nya webbplatser för deltagarna.
 • Aktuella exempel – sajter som existerar fortfarande, oftast hinner böcker blir “gamla”
 • Bra att den inte tog upp “de vanliga” metoderna utan fokuserade på interaktionsdesignen. Inga metodupprepningar
 • Man lär inte ut hur: alla kan bli UX designer, bara om man följer dessa metoder, tar upp andra aspekter
 • Tydlig koppling till kortleken Mental notes (http://getmentalnotes.com/)

Negativt med boken

 • Boken kunde ha varit mer “hands-on”. T.ex. hur kan man använda Mental Cards rent praktiskt
 • Saknar tydlig koppling till personas.

Tänkvärt

 • Att kortlekar som Mental Notes och IDEO Method Cards kan användas när man kört fast i designprocessen.
 • “Bättre” belöningssystem Dropbox vs Linkedin
 • Att frågor om vilka designmönster och estetik som används är en strategisk fråga – exempel med Blåvitt, Lidl
 • Viktigt att designmönster inte används slumpmässigt utan att användarstudier och en analys har gjorts om designmönstret ska användas. När är det rätt eller fel att användas wizards och andra komponenter som lätt kan orsaka mer problem än nytta om de används fel.
 • Lösning på att gör något “användarvänligt” är att ge dem ett gem.
 • Usable är inte lika med “desirable” att använda

Subject To Change

Författare: Peter Merholz,Brandon Schauer & David Verba
ISBN10: 0596516835
ISBN13: 9780596516833

Rekommenderar vi boken?

Ja. Boken är bra för UX:are speciellt om de vill höja blicken från vardagliga checkboxar till lite större perspektiv. Den kan också vara intressant för människor i olika organisationer om de vill introducera UX i sin utvecklings- eller produktframtagningsprocess. Boken har en bred målgrupp.

Positivt med boken

 • Boken är rätt i tiden, zoomar ut från vardagliga interaktionsdesignproblem och tar större perspektiv
 • Många bra exempel och värdefulla citat
 • Intressant urskiljning mellan experience strategy och branding, men ingen av dem “snackas ner” båda är lika viktig
 • Boken tar upp vikten av designkompetens i organisationen, samtidigt som den säger att design kan inte lösa alla problem och man måste förändra organisationen;
 • Boken diskuterar hur man kan involvera icke-designers i processen och den positiva effekten som detta kan innebära (idea lab)
 • Sidor som vi diskuterade extra kring: s.53 (empatisk ansats), research “i ensamhet” och stora rapporter (s.65), s. 80, s.89 (silos), s.104
 • Fyra författare lyckades att skriva en bok som är sammanhängande och känns som helhet

Negativt med boken

 • Man pratar om vikten av experience strategi, men saknar “how to do” tips
 • Avsnittet om agil utveckling kommer plötsligt i boken och tillför inte så mycket nytt för människor som redan är bekanta med det

Den här boken diskuterades den 22 augusti 2011. De som vill ha en snabb genomgång av boken men har inte tid att läsa den rekommenderar vi att ladda ner en presentation

Selling Usability

Författare: John Rhodes
ISBN10: 1442103736
ISBN13: 9781442103733

Rekommenderar vi boken?

Nja. UX-personer kan få en hel del bra tips av boken, men man behöver inte läsa hela. Detta är inte en bok som man kan ge till andra i sin organisation och för att kunna ta till sig många av tipsen måste man ha mycket erfarenhet.

Positivt med boken

 • Korta, lättlästa kapitel
 • Bra med sammanfattningar för varje kapitel
 • Många bra tips
 • Den uppmuntrar till att ta hjälp av andra
 • Kul med citat i början av varje kapitel

Negativt med boken

 • Vänder sig till UX-are som jobbar på stora amerikanska produktföretag
 • Svårt att veta vad författaren menar med UX, designer mm.
 • Saknas konkreta exempel
 • Man måste ha mycket erfarenhet för att kunna ta del av alla tips

Den här boken diskuterades den 23 maj 2011. Det var en mycket givande träff där även skillnaden mellan användbarhet och användarupplevelse diskuterades.

A Project Guide to UX Design

Författare: Russ Unger & Carolyn Chandler
ISBN10: 0321607376
ISBN13: 9780321607379

Rekommenderar vi boken?

Ja. Detta är en bra bok som man även kan ge till andra i sin organisation för att öka förståelsen för användbarhet i projekt. Man har nytta av de olika kapitlen i boken vid olika tillfällen.

Positivt med boken

 • Lättläst
 • Bra liknelser
 • Konkret bok med konkreta tips
 • Bra och nyttiga lästips som komplement till boken

Negativt med boken

 • De mer erfarna tyckte att andra halvan av boken var för detaljerad
 • Mindre erfarna tyckte att första halvan inte var så relevant

Det här var den första träffen och den ägde rum den 5 april 2011. Under träffen delade deltagarna även med sig av sina egna tips kring artiklar, bra verktyg och lärdomar, vilket var mycket trevligt.