Tidigare

Att skapa en kundupplevelse i världsklass

Datum: 02 november, 2015
Plats: Kompetenscenter Stockholm, Fleminggatan 7

Service design och innovation har bjudit in Daniel Ewerman, VD och grundare för Transformator Design. Han har nyligen givit ut boken Kundupplevelse : varför vissa organisationer lyckas - och andra inte.

Etiketter:

Läs mer


Styrelsemöte

Datum: 26 oktober, 2015
Plats:

Styrelsen har möte och kommer prata om WUD och framtida aktiviteter. Kontakta styrelsen om du vill att vi tar upp något speciellt.

Etiketter:

Läs mer


Nominera till STIMDIs stora pris

Datum: 15 oktober, 2015
Plats:

Nu är det dags att nominera den person som du tycker ska få STIMDIs stora pris år 2015!
STIMDIs stora pris är en hedersutmärkelse som tilldelas en person som på ett värdefullt sätt bidragit till föreningens syfte, dvs. att befrämja forskning och utveckling inom människa-datorinteraktion med utgångspunkt från ett tvärvetenskapligt perspektiv, samt befrämja kontakter mellan forskare och praktiker i Sverige. Den nominerade kan vara både forskare och yrkesverksam.

Etiketter:

Läs mer


Digitalisering av samhället och arbetslivet – vad kan MDI göra för att vara en del av samhällsomvandlingen?

Datum: 14 oktober, 2015
Plats: KTH

Jan Gulliksen pratar om digitaliseringen av samhället är en av de i modern tid största omvälvande processer som har påverkan på arbetslivs, privatliv och på samhället i stort. Gamla arbetsuppgifter försvinner genom automatisering och digitalisering och nya behov uppstår. Detta ställer stora krav på utveckling av ny teknik för att möta människornas behov och samhällets utmaningar. MDIs tvärvetenskapliga kompetensprofil och arbetssätt är en viktig pusselbit för att unna hantera och driva digitaliseringen vidare. Detta seminarium kommer visa på vilka förändringar som sker och hur MDI kan bidra i den processen.

Etiketter:

Läs mer