← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Årsmöte + Känslobaserad design

Datum: 19 juni, 2018
Plats: Claremont, Birger Jarlsgatan 7

Känslobaserad design

Dagens användare av digitala tjänster och produkter har högre krav och förväntningar än någonsin. Det handlar inte längre bara om funktionalitet och användarvänlighet. För att nå upp till de höga förväntningarna måste man även se till att designa de känslor som en tjänst ska förmedla.

Välkommen till en dragning av Tommy Marshall som berättar hur SEB använde känslor för att ta fram en ny tjänst och förbättra en befintlig kundresa. Tommy kommer visa på vikten av känslor och gå igenom hur projektet använde känslor som ett designverktyg, vilka processer och faser projektet gick igenom. Känslor påverkar alltid en kundresa och är en viktig del i den totala upplevelse – vilken upplevelse och känslor vill vi att våra tjänster ska generera? Dragningen består av en del föreläsning och en del workshop.

Årsmötets agenda
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Hålltider:

17:30 Mingel och något litet att äta
18:00 Eventet börjar Välkomna!
20:00 Eventet avslutas

Eventet är riktat mot STIMDI medlemmar, läs mer om hur du blir medlem här.

 

Anmäl dig till eventet här

Etiketter: