← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Årsmöte + Observationsstudier på Arbetsförmedlingen

Datum: 03 maj, 2017
Plats: Arbetsförmedlingen Norra Stationsgatan 61

Schema
17:00 – Öppnas dörrarna
17:30 – 18:00 Årsmöte
18:00 – Föredrag

Föredrag
Zayera Khan jobbar som UX Lead på enheten Interna användare på avdelningen Digitala Tjänster på Arbetsförmedlingen.

Zayera har tillsammans med sitt UX-team utfört användarstudier och tillämpat observationsstudie som metod för att samla insikter om arbetsförmedlare som jobbar på lokala arbetsförmedlingskontor samt kundtjänst.

Zayera vill gärna berätta mer om hur det är att arbeta med UX på Arbetsförmedlingen, samt att utföra observationsstudier på en myndighet. Metoden observationsstudier är spännande, resurskrävande och generar mycket nytta för verksamheten.

Årsmötets agenda
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Motioner till årsmötet måste ha inkommit 2 veckor (senast 18e april) innan årsmötet.

Eventet är riktat mot STIMDI medlemmar, läs mer om hur du blir medlem här.

Powered by Eventbrite

Etiketter: