← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Årsmöte och seminarium om UX på stora företag

Datum: 05 mars, 2014
Plats: Agero, Östra Järnvägsgatan 27, Stockholm.

Nu är det dags för årsmöte. Efter årsmötet tar Petra Björndal och Anna Swartling över och berättar om sitt UX-arbete på ABB och Scania.

Tider:

17:15-17:30 Kom gärna tidigt och ta en plats i lugn och ro

17:30-18:00 Årsmöte

18:00-19:30 Seminarium: Hur får man ett tankfartyg att byta riktning?

Plats: Agero, Östra Järnvägsgatan 27, Stockholm.

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas här inom kort!

Om du har frågor att väcka till årsmötet, skicka de till kontakt@stimdi.se senast den 5 februari.

Vill du engagera dig och vara med och utveckla STIMDI till att bli en relevant och spännande förening för alla oss som håller på med UX? Kontakta då valberedningen på valberedning@stimdi.se.

Årsmötets agenda

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse STIMDI 2013 och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Seminarium: Hur får man ett tankfartyg att byta riktning?

Om du bara är en eller ett fåtal UX:are i en organisation med tiotusentals anställda hur gör du för att få någon att lyssna? Och om du till slut fått någon att lyssna, hur ska du då hinna med att ta hand om alla resursförfrågningar? Handlar det bara om att bli fler UX:are eller finns det andra lösningar? Vilka resurser behövs och var i organisationen gör de mest nytta? Petra Björndal, ABB, och Anna Swartling, Scania, jobbar som UX:are på två stora organisationer och har jobbat med de här frågorna i flera år. Kom och hör våra berättelser och diskutera era egna erfarenheter.

 

Etiketter: