← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Årsmöte STIMDI samt seminariet: Från stänkskärm till plattskärm

Datum: 30 mars, 2016
Plats: Claremont, Birger Jarlsgatan 7

Verksamhetsberättelsen kan hittas här.

STIMDI kommer bjuda på lättare förtäring i samband med seminariet.

Schema
17:30-18:30 Seminarie
18:30-19:00 Årsmöte
19:00 After work mingel

17:30-18:30 Från stänkskärm till plattskärm

I en värld där allt mer digitaliseras kan man idag arbeta på ett helt annat sätt än tidigare. Oavsett om det handlar om interna utvecklingsprojekt för expertanvändare eller publika system. För Scanias kunder innebär digitaliseringen att de kan övervaka sin flotta av lastbilar utan att behöva ringa ett enda samtal. Oavsett om kunderna själva är ute och far eller sitter på kontoret så har de fortfarande koll på sin flotta.

Hur jobbar man med UX i en stor organisation där man inte bara behöver ta hänsyn till systemet man bygger utan även andra delar så som t.ex. lastbilen?

Tommy jobbade med Scanias nästa generations kundportal (Fleet management). Ett spännande projekt som handlar om att stötta åkerierna och de rollerna som finns där. Tommy berättar om hur arbetet gick till inom projektet, vilka metoder som användes, hur man ökade samarbetet mellan de olika teamen och höll ihop användarupplevelsen. Han kommer också berätta lite om hur Scania jobbar för att få en bredare gemensam förståelse för kunden och en samlad användarupplevelse.

Om Tommy

Tommy Marshall jobbar för Claremont som UX-designer och har bland annat haft uppdrag inom skola, statlig verksamhet och klädindustrin. Han har erfarenhet av att arbeta med Lean UX, user research och interaktionsdesign. Han brinner för användarna och deras behov i IT projekt. Han är även ordförande i STIMDI.

18:30-19:00 Årsmöte

Årsmötets agenda
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor – Motion 1 Firmatecknare
16. Årsmötets avslutande

19:00 Mingel efter årsmötet
Kommer vi hålla ett mingel där Claremont bjuder på after work.
Eventet är riktat mot STIMDI medlemmar, läs mer om hur du blir medlem här.

Etiketter: