← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Årsmöte

Datum: 13 februari, 2013
Plats: Rum 4523, plan 5, KTH, Lindstedtsvägen 5

Alla medlemmar är välkomna på STIMDIs årsmöte, onsdagen den 13 februari. Innan årsmötet kommer det vara ett seminarium. Om du vill komma anmäler du dig längst ner på sidan.

Här kan du läsa den preliminära verksamhetsberättelsen 2012.

Om du har frågor att väcka till årsmötet, skicka de till kontakt@stimdi.se senast den 30:e januari.

Tider

17:15-18:10 Seminarium om digitala agendan, digitaliseringskommissionen och digital champion.
18:10-18:45 Årsmöte

Årsmötets dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Om seminariet

Kunskapen om UX/användbarhet hittar in allt mer till politiska och policymässiga frågeställningar. Jan Gulliksen, MDI-professor och skolchef på KTH, har även blivit utsedd av regeringen att leda arbetet med att digitalisera Sverige. Nu kommer han och berättar för oss STIMDI-medlemmar om det senaste inom Digitaliseringsområdet i Sverige och i Europa och på vilket sätt vi som jobbar med något MDI-relaterat kan bistå i den utvecklingen.

Etiketter: ,