← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Coaching för bättre användbarhet och användningstester i SCRUM-projekt

Datum: 18 november, 2010
Plats: Torget på KTH, Lindstedtvägen 3

Seminariets första talare var Åsa Cajander. Hon berättade om ett coachingprogram som hon tillsammans med några andra personer tagit fram. Coachingprogrammets syfte var att införa användarcentrerad systemutveckling i en stor organisation samt att öka medvetenheten om att användbarhet är viktigt. Hon menade att det är ett problem att många organisationer och projekt inte prioriterar användbarhet eftersom det är ett luddigt begrepp och lätt prioriteras bort vid tidsbrist. Dessutom menade hon att användbarhet är lite som fred på jorden: alla vill ha det, men ingen tar ansvar för det.

Ett problem under coachingen var vart gränsen mellan privat och offentlig information gick och ett annat var att coachingen i användbarhet blev till coaching i personlig konflikthantering. Det visade sig också vara svårt för deltagarna att uppfatta hur mycket coachingen hade hjälpt, men däremot ansåg forskarteamet att coaching visade sig vara en bra metod för att öka medvetenheten oma nvändbarhet.

Seminariets andra talare var Marta Lárusdottír. Hon berättade om sin studie om hur Scrum och användbarhet fungerar ute på företag på Island. Studien genomfördes med enkäter och intervjuer. Det visade sig att många av förtagen upplevde Scrum som en bra projektmetod, men att det var mycket få användbarhetstester som genomfördes. Anledningen till detta tycktes vara att många ser användbarhetstester som något väldigt stort och tidskrävande, trots att det inte alls behöver vara det.

Slutsatsen var att Scrum inte gynnade användbarhetstester, så kanske behövs det en ny projektmetod där användbarhetstester tas med som en naturlig del?

Seminariet avslutades med en mycket intressant diskussion kring Scrum och användbarhet som fortsatte hela vägen till kvällens TT!

Etiketter: