← Tillbaka till tidigare aktiviteter

DELTAGANDE DESIGN IDAG – Problem, möjligheter och särskildheter i ett Skandinaviskt perspektiv

Datum: 13 september, 2017
Plats: Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) Stockholms Universitet NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista

Stimdi är samarbetspartner till ett seminarium om deltagande metoder som anordnas av  Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms Universitet. Vi vill bjuda in våra medlemmar att delta.

Välkommen att dela dina erfarenheter, skapa en plattform för fortsatt utbyte, samt skriva designhistoria!

TID  kl 9.00-17.00 (middag 17.00-20.00)

Deltagande design har sina rötter i 1970-talets datoriseringsvåg och i en skandinavisk designfilosofi som betonar samarbetet mellan utvecklare och användare i syfte att förbättra kvalitetén i arbetslivet.  Idag syns influenser från denna filosofi både i forskning och praktik. Inom området människa-datorinteraktion finns idag en mängd metoder för att skapa en mer demokratiskt upplyst förståelse i designprocesser. Agila arbetsprocesser och prototyper, personas och scenarios är exempel på metoder och verktyg som används för att sätta designen i ett sammanhang och utveckla och utvärdera den tillsammans med användarna. I takt med en ökad globalisering och en flexiblare arbetsmarknad har arbetslivet radikalt förändrats och, i och med det, förutsättningarna för ett demokratiskt inkluderande designarbete.

Detta vill vi från SU och KTH, i samarbete med Kista Science City, STIMDI och forskare från Rise Interactive, Konstfack och FOI, diskutera i ett seminarium om deltagande design.

Seminariet vänder sig till organisationer, privata företag, enskilda designers och forskare.

VIKTIGA DATUM

16 JUNI                                 Deadline för ansökan om att delta

30 JUNI                                    Besked om antagning

13 SEPTEMBER                  Seminarium

Mer info om seminariet och hur du ansöker hittar du här.

Etiketter: