← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Digitalisering av samhället och arbetslivet – vad kan MDI göra för att vara en del av samhällsomvandlingen?

Datum: 14 oktober, 2015
Plats: KTH

Beskrivning
Digitaliseringen av samhället är en av de i modern tid största omvälvande processer som har påverkan på arbetslivs, privatliv och på samhället i stort. Gamla arbetsuppgifter försvinner genom automatisering och digitalisering och nya behov uppstår. Detta ställer stora krav på utveckling av ny teknik för att möta människornas behov och samhällets utmaningar. MDIs tvärvetenskapliga kompetensprofil och arbetssätt är en viktig pusselbit för att unna hantera och driva digitaliseringen vidare. Detta seminarium kommer visa på vilka förändringar som sker och hur MDI kan bidra i den processen.
Jan Gulliksen, är professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har också positionen som dekan på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH. År 2012 blev Jan vald till ”Sveriges Digital Champion” av den svenska regeringen och han är också ordförande i regeringens Digitaliseringskommisionen.

STIMDI bjuder på mat och eventet är till för STIMDIs medlemar.

Start 
17:30 Mat
Seminariet
18-20.

Etiketter: