← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Diskussion om multikulturell design på Google!

Datum: 21 februari, 2012
Plats: Google, Stockholm

Den 21 februari ordnade STIMDI en diskussionskväll om multi-kulturell design. Kvällen startade med ett trevligt mingel på Google mitt i Stockholm. Eftersom intresset var stort hade vi lyckats klämma in några extra personer, utöver de 20 utlovade platserna.

Lidia Oshlyansky inledde med att berätta om sina erfarenheter kring att göra användningstester för “emerging markets” och vilka kulturella skillnader som kan finnas. Hon tog upp konkreta exempel som att ordet “fun” inte kan översättas till andra språk rakt av, t.ex. i ryskan där det inte ens finns ett ord för “fun”. Förutom språkliga skillnader tog hon upp exempel på ikoner och hur dessa kan betyda olika saker i olika kontexter och olika kulturer. Till sist tog hon också upp att en så enkel sak som en strömbrytare fungerar på olika sätt i olika delar av världen, och hon visade vad hon kommit fram till angående detta i sin tidigare forskning.

Efter Lidias presentation diskuterades ämnet vidare bland deltagarna. Några delade med sig av sina erfarenheter kring att göra användningstester i andra kulturer, där ett problem var att användarna vägrade ge någon negativ kritik på systemet. Diskussionen blandades med frågor till Lidia, bland annat:

  • “Hur lång tid är det rimligt att lägga på analys?”
  • “Vad ska man göra när man bara har en vecka på sig för att göra användningstester?”
  • “Vilka konstigheter upplever du att vi svenskar gör?”

Förutom att ha fått lära oss svaret på dessa frågor och en massa annat, uppskattade vi alla såklart att få oss en titt på hur Googles kontor egentligen ser ut!

Etiketter: