← Tillbaka till andras aktiviteter

eDesign: med användaren i centrum

Datum: 13 november, 2014
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

På eftermiddagen den 13 november anordnar Användningsforum ett seminarium om att utforma it-tjänster för användare. Seminariet ger exempel på vägval och strategier för myndigheter och näringsliv såväl som inblickar i användares mönster och vanor. Titta in på väg hem från jobbet!

surfplatta på bord och hand

CC BY 2.0 av Robert Scoble

Användbarhet blir mer och mer centralt i utformningen av it-baserade tjänster. Det finns en mängd metoder för att försäkra sig om att uppnå användbarhet. Här berättar företrädare från myndigheter och näringsliv om deras arbete för att förstå användare och utforma tjänster utifrån den förståelsen.

16:25 Intro och välkomnande. Moderator Eva-Karin Anderman, Svid och Erik Borälv, ordförande i Användningsforum 

16:30 Hur designprinciperna för offentliga digitala tjänster stödjer arbetet med Uppsala kommuns nya webb. Sofia Lindström, Uppsala kommun

16:45 Att få med kunderna på resan – design av digitala tjänster. Gunilla Dyrhage, Försäkringskassan

17:00 Äldre personers ikt-användning. Ann-Charlotte Kornblad, Ericsson ConsumerLab 

17:15 Tillgänglighet – it-användning för alla. Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet

17:30-17:45 Dialog mellan talarna och publiken: finns gemensamma intressen och tillvägagångssätt hos olika aktörer? Under ledning av Eva-Karin Anderman, Svid

17:45 Mingel och snittar

Målgrupp: Du som har ett strategiskt intresse för frågor om digitalisering, it- och webbtjänster för kunder och medborgare och du som arbetar i verksamhet som ska förändras till att bli mer användartillvänd.

Anmälan och mer info här.

Etiketter: , ,