← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Extra årsmöte + Fördjupad kundrelation som konkurrensmedel

Datum: 01 juni, 2016
Plats: Antrop, Rosenlundsgatan 36B

På förra årsmötet blev inte revisorerna klara med revisionsberättelsen och vi behöver även ett fyllnadsval för en post i styrelsen. Därför kallarSTIMDI till ett extra årsmöte i år.
Sista dagen att skicka in motioner eller frågor till årsmötet är 16e maj till ordf@stimdi.se
17.30 – Lättare förtäring
17.45 – Årsmöte
ca 18:15 – Seminarium:Fördjupad kundrelation som konkurrensmedel
Årsmötets agenda
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fyllnadsval av styrelseledamöter

11. Till årsmötet väckta frågor – Motion 1 Firmatecknare
12. Årsmötets avslutande
Fördjupad kundrelation som konkurrensmedel

Maersk Line, världens största fraktbolag, stod inför en ny konkurrenssituation givet den digitiala transformation som pågår. Deras strategi för att tackla utmaningen var genom att fördjupa sina kundrelationer. Henrik Eneroth, tjänstestrateg på Antrop, berättar om hur de använde metoden Service Recovery för att åstadkomma detta.

Henrik Eneroth är tjänstestrateg på Antrop och har hjälp varumärken som Ving, Länsförsäkringar och Maersk att bli mer framgångsrika i att utveckla sina tjänster utifrån kundinsikter.

Powered by Eventbrite

Etiketter: