← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Extra årsmöte och hur SEB jobbar med UX

Datum: 07 december, 2017
Plats: SEB, Stjärntorget 4

Välkommen till årets sista event.

Vi passar på att ha ett extra insatt årsmöte. Primära syftet är att stänga revisionen för 2016.

Agenda:
17:00 Mingel
17:30 Årsmöte
18:00 Hur jobbar SEB med Service Design
18:20 Behovsdriven utveckling och innovation
18:40 Unexpected Effects
19:00 Mingel fortsätter

Hur jobbar SEB med Service Design
För att hitta rätt problem att lösa och nå ut med minsta möjliga lösning på kortast tid har SEB jobbat fram en process där kundinsikter, crossfunktionella team, zerobased design och timeboxade sprintar är viktiga ingredienser.

Jenny Ström, UX designer på SEB med lång erfarenhet inom reklamvärden. Brinner för männniskocentrerad design.

Behovsdriven utveckling och innovation
Genom behovsdriven utveckling och innovation arbetar Anton med att bygga upp SEB Pension och försäkring kapacitet att bli en kunddriven organisation på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Anton Breman CX Affärsutvecklare på SEB Pension och försäkring

Unexpected Effects
After having interviewed fifteen interaction designers, researchers and business leaders, it’s clear: companies that have adopted impact mapping, goal and effect management are more successful in their digital investments. In this talk I’ll share what they have in common and what you can do to create alignment and more effective teams.

Jakob is a consultant at SEB working with UX and service design. He’s a generalist and multiple time founder with a love for product management and strengthening human bonds through design and technology. Read more: www.jakobpersson.se

Årsmötets agenda
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Powered by Eventbrite

Etiketter: