← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Extrainsatt årsmöte

Datum: 11 oktober, 2012
Plats: XLENT, Regeringsgatan 67, Stockholm

Vi kallar härmed till ett extra årsmöte pga att vår nuvarande ordförande, Cathrin Svensson, dessvärre måste avsäga sig uppdraget plus att vi tragiskt förlorade vår ordinarie revisor Hans Persson i våras.

Ni är välkomna torsdag 11 oktober, klockan 17:30 till XLENT, Regeringsgatan 67 där årsmötet kommer hållas.

Efter årsmötet kommer vi även att arrangera ett intressant seminarium.

Årsmötets dagordning

  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av ordförande för årsmötet
  3. Val av sekreterare för årsmötet
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
  6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fyllnadsval av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
  8. Fyllnadsval av revisorer
  9. Årsmötets avslutande

Välkomna!

Hälsningar,
Stimdis styrelse

Etiketter: