← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Fungerar det att arbeta med användbarhet i agil utveckling

Datum: 21 oktober, 2010
Plats: Torget på KTH, Lindstedtvägen 3

Torsdagen den 21:a oktober höll STIMDI i ett seminarium om Användbarhet i agil utveckling.

Martin presenterarMartin Christensen, användbarhetskonsult på Kentor AB var först ut och berättade generellt om hur SCRUM fungerar samt mer specifikt om hur användbarhet kan kombineras med SCRUM.

Han introducerade begreppet effektbacklogg där han förespråkade tre nya kolumner i den traditionella produktbackloggen: Effekt, Målgrupp och Användbarhetsmål. Han pratade även om Sprint 0 som en viktig sprint innan de ”riktiga” sprintarna, där skelettet för det som ska utvecklas läggs. Detta kombinerades sedan med ”UX sprinting” i varje traditionell sprint där de user stories som är valda för den sprinten specificeras ytterligare. Han berättade också om designsessioner med utvecklare som kunde hållas för varje user story där där utvecklarna i en workshop hjälper till att ta fram den/de user stories som de själva ska utveckla senare.

Slutligen rekommenderade han också användbarhetstester i slutet av varje sprint för att hela tiden säkerställa kvaliteten. Här kan du se hans presentationsbilder. För annat relaterat material, besök Martins webbsida.

Nils-Erik presenterarNils-Erik Gustafssonfortsatte sedan med historier från agilt utvecklingsarbete. Han poängterade bland annat hur viktigt det är för alla att förstå att agil utveckling är en kombination av inkrementell och iterativ utveckling och att det faktiskt är OK att kasta bort utvecklad funktionalitet om man kommer på att det inte var rätt.

 

Han pratade också om hur man kan använda sig av en designblogg för att dokumentera och motivera varför man gjorde vissa designbeslut så att det inte tappas bort i alla sprintar. Betydelsen av att sitta inom ropavstånd diskuterades också och Nils-Erik jämförde ytterligheterna att ha utvecklare i Indien med att ha utvecklare i samma rum.

Slutligen kom de in på diskussionen om agilt arbetssätt och offentliga upphandlingar där de båda var överens om att det inte fungerade så bra. Martin rekommenderade åhörarna att söka på ”Agile contracts” på google för att läsa mer om agila kontrakt.

Etiketter: