← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Kritiska system

Datum: 15 april, 2010
Plats: Torget på KTH, Lindstedtvägen 3

På seminariet den 15 april deltog 12 personer.

Seminariets första talare var Anders Lindgren. Han pratade om säkerhet i bilar och de aktiva säkerhetssystem som ska hjälpa förare att köra säkert. Exempel på aktiva säkerhetssystem är system som auto- matiskt sänker farten när bilen är i närheten av gående eller system som ger olika ljudsignaler vid backning beroende på hur nära bilen är andra bilar. Många av dessa aktiva säkerhetssystem anpassas inte efter kulturen i olika länder, men behovet växer.

Anders beskrev den studie han tidigare gjort i samarbete med Vägverket, Volvo personvagnar m. fl. som låg till grund för hans avhandling. Uppdraget var att bygga ett system som skulle integrera varningar, göra de proaktiva och ta hänsyn till kulturella skillnader. Studien initierades med att olika trafiksituationer i Kina spelades in och förare i både Kina och Sverige intervjuades angående vad de ansåg om dessa trafiksituationer. Skillnaden mellan upplevelsen av olika situationer i de två länderna var stor, trots att reglerna är lika.

När en design av säkerhetssystemet (en display som monterades i bilen) var utformad utvärderades den i de två länderna genom en jämförelsestudie i simulator med olika resultat. I båda länder körde förarna bättre med displaysystemet, men i Kina tyckte förarna att det var irriterande och i vägen, medan de svenska förarna gillade det. Däremot upplevdes varningsljudsystemet som störande hos svenska förare men uppskattades av de kinesiska.
Slutsatsen av studien var att design behöver anpassas efter specifika marknader.

Anders avhandling Driving Safe in the Future – HMI for Integrated Advanced Driver Assistance Systems kan beställas från Chalmers.

Seminariets andra talare var Josephine Speziali. Hon är Människa-Teknik-Organisations konsult på Vattenfall Power Consultant och hon berättade om sitt arbete där.

Josephine inledde med en kort presentation av företaget och förklarade förenklat hur ett kärnkraftverk fungerar. På kärnkraftverken är det extremt viktigt med hög säkerhet. Det räcker inte att göra det som är säkert utan de gör t.ex. rören extra tjocka och har flera komponenter av samma sort trots att det bara behövs en för att det ska vara säkert.

Olyckor som Tjernobyl (mest organisatoriska problem) och Harrisburgolyckan (mänskliga fel, där det bland annat var missvisande indikatorer som orsakade olyckan) ska inte kunna inträffa igen. Därför läggs det mycket tid på utvärderingar av systemen på kärnkraftverken och allt arbete är hårdstyrt av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS ) och NSC Nuclear Regulatory Commission föreskrifter samt kärnkraftsverkens egna krav med kontrollrumsfilosofier, underhållstrategier och MTO anvisningar.

Som MTO-konsult jobbar man proaktivt för att minska risken att människor gör fel på grund av tekniken vid moderniseringar av kontrollrum och ändringar i anläggning och reaktivt om en händelse inträffat eller om händelsen var nära att inträffa.

Josephine gav en kort inblick i arbetet i kontrollrummet som är processtyrt (vänster till höger), byggd på principen av mönsterigenkänning med analoga kopplingar och berättade om det stora engagemanget hos användarna i deras arbete.

Etiketter: