← Tillbaka till andras aktiviteter

Kurs hos Inuse: Effektkartläggning

Datum: 21 november, 2013
Plats: Stockholm

Pris: 12 900, moms tillkommer.
Datum: 21 – 22 november
Tid: Torsdag 10-17, Fredag 9-15, lunch ingår båda dagarna.
Arrangör: Inuse

Effektkartläggning (Business Impact Mapping) används idag av många, helt enkelt för att det är en mycket effektiv teknik att beskriva verksamhetens krav och förväntningar på en digital tjänst, system eller produkt. Med kraven beskrivna på detta sätt som görs i Effektkartan blir det också möjligt att styra utvecklingsprojekt och förvaltning på ett nytt sätt – att styra mot nytta. Det som kallas Nyttohemtagning eller Effektstyrning får en praktisk och konkret betydelse.

Kursen hjälper dig att få gedigen förståelse för och kunskap om reglerna för hur en Effektkarta (Business Impact Map) skall uttryckas. Du kan läsa en Effektkarta och ställa frågor för att värdera hur genomtänkt och underbyggd den är. Du kan ställa krav på aktiviteter som behöver göras för att öka Effektkartans kvalitet. Och du kan planera ett projekt med Effektkartläggning och Effektstyrning som grund.

Kursen riktar sig till

Dig som är beställare, systemägare, projektledare, produktledare, kravledare, verksamhetsutvecklare eller UX-designer. Inga krav på förkunskaper, men du som inte har kunskaper om målgruppsanalys och ett arbetssätt som utgår från användning tjänar på att läsa på om just detta.

Anmälan

Du får ingen omedelbar bekräftelse på anmälan, men du kan lita på att det har kommit fram. Så snart vi vet att vi har tillräckligt många deltagare, senast tre veckor innan kursstart så får du en bekräftelse.

Som ett led i vår miljöpolicy så skriver vi inte ut pappersdokumentation, utan du får tillgång till materialet via dropbox. Det får du samtidigt som du får boken “Effektstyrning av IT” senast två veckor innan kurstillfället.

Så snart vi har allt det praktiska klart får du också mejl om lokal och adress för kursen och får möjlighet att uppmärksamma oss på eventuella särskilda behov eller önskemål som du har.

ANMÄLAN

Det finstilta

Våra kurser bygger på praktiska övningar. Därför måste det vara tillräckligt många elever för att det ska bli meningsfullt. I de fall så deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in kurstillfället, och istället erbjuda möjlighet att delta i något av de framtida tillfällena. Du kontaktas i god tid innan så att du kan planera ditt deltagande.

Etiketter: , ,

Kommentera