← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Ledarskap & kommunikation för UX:are

Datum: 17 oktober, 2018
Plats: Inuse, Rosenlundsgatan 40

Zayera Khan jobbar med User Experience, Customer experience, Service designer och är en Innovatör. She has 20 years of experience in the field of user experience, interaction design and customer experience.

Under hösten går jag en kurs i Ledarskap och kommunikation, där jag har lärt, fördjupat mig i Susan Wheelans teori ”Den integrerade modellen för grupputveckling” samt även Utvecklande ledarskap enligt Försvarshögskolans modell.

Jag vill dela med mig av mina arbetslivserfarenheter om vad grupputveckling inneburit, konflikter, kommunikation och hur en grupp kan lära sig att samarbeta. Vi ska gå igenom olika verktyg som feedback, reflektion, självbild, självskattning enlig TotalSDI som kartlägger dina personliga styrkor och drivkrafter. Föredraget har en praktisk del med övningar där du kan diskutera och prova ovannämnda verktyg. Vi avslutar med att sammanfatta hur det är för oss inom UX-området att arbeta i grupper och bidra till god samarbete.

Anmäl dig till eventet här!

Etiketter: