← Tillbaka till andras aktiviteter

Usifys seminarium med WUD-tema

Datum: 14 november, 2013
Plats: creActive Mjärdevi, Teknikringen 7, Linköping

Tid: 16:00 – 18.15

Över hela världen fokuseras intresset på användbarhet den andra torsdagen i november, World Usability Day; i år med temat Healthcare: Collaborating for better systems. I vår region finns inom området en stark kompetens inom forskning, utbildning, konsulter och produktföretag med aktiv satsning på användbarhet.

Välkommen till ett öppet seminarium där olika talare belyser hur man kan arbeta tillsammans med produkter och tjänster med medborgaren i centrum som ett komplement till ett traditionellt vårdgivarperspektiv. Kom och var med under hela, eller delar av kvällen! Med konkreta exempel vill vi visa hur vi gemensamt kan åstadkomma välfungerande produkter med hög upplevd användbarhet.

Ingen föranmälan krävs! Sitt ner en stund och lyssna och diskutera. Vi bjuder på enklare förtäring.

Agenda

16:00 – Välkomna!

16:15 – Hur Sectra arbetar med Usability, Magnus Ranlöf, Sectra
Sectra är ett världsledande företag inom medicinsk bildbehandling och visualisering och har bland annat gjort en innovativ produkt av det virtuella obduktionsbordet. Presentation av hur Sectra arbetar idag, varför användbarhet är viktigt för företaget och dess kunder och vilka problem man ställs inför i sammanhanget.

16:30 – eHälsodagbok & Närståendeportal, Sture Hägglund, SICS East Swedish ICT
I samarbete mellan forskare, landsting, Linköpings kommun och Phoniro Systems görs inventering och analys av behov och användbarhetsegenskaper för vård- och omsorgstagare, närstående och olika vårdgivare i projekten eHälsodagboken och BoNUS VO.

16:45 – RealityLabs – ett stöd i tidiga faser och vid utveckling av nya teknologier, Michael Petersson & Jesper Tordenlid, Combitech
I RealityLabs och i samarbete med Landstingets Testbädd LiÖ arbetar Combitech med att överföra och tillämpa bl.a. ledningsplattformen SAFE på tillämpningar inom sjukvården med höga krav på användbarhet för olika kategorier användare.

17:00 – Paus

17:15 – När jag blir 100, Dag Forsén, Hälsans nya verktyg
Hälsans nya verktyg presenterar ”När jag blir 100”, en Innovationstävling om smart vardagsteknologi för vård, omsorg och äldreliv. Antalet äldre blir fler – det ställer nya krav på samhället och det stöd man får i vardagen. Vi vill stimulera och stödja framkomsten av nya idéer och ny teknik för att möta åldrandets effekter och möjligheter.

17:30 – Design Thinking – en nyckel till framgång i utvecklings- och förändringsprojekt, Bjarte Bugge, Usify
Hur tar vi oss från politiska mål och verksamhetsmål till färdiga nyttoskapande tjänster? Hur får vi hela kedjan att hålla ihop? Hur säkrar vi effektivitet i våra utvecklingsflöden?

17:45 – Design för innovation, Martin Wiman, Cambio
För Cambio, som nu är den ledande leverantören av journalsystem i Sverige är arbetet med innovation och användarcentrerade lösningar med patienten i centrum en viktig utmaning.

18:00 – Beteendeförändrande system, Johan Åberg, LiU
Hur kan IT-system hjälpa folk till hälsosamma vanor? Ett konkret exempel gällande hälsosamt ätande presenteras.

18:15 – Avslutning & mingel

Läs mer här.

Etiketter: , ,

Kommentera