← Tillbaka till andras aktiviteter

Seminarium om digital arbetsmiljö den 15 oktober

Datum: 15 oktober, 2013
Plats: Stockholm City Conference, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Tid: 08.30 – 12.00 med avslutande lunch.

Du är inbjuden till Sveriges första tvärfackliga seminarium om digital arbetsmiljö. Vi vill visa hur facket kan trycka på för bättre it-verktyg i arbetslivet, och vilket engagemang det kan skapa bland medlemmarna.

It är nu det viktigaste arbetsredskapet för nästan alla anställda: på fabriken, i handeln, i ladugården, i callcentret, inom vård och omsorg, på HR-avdelningen, i polisbilen.

Trots det har it-systemen ofta låg användbarhet. De tas inte fram i samarbete med medarbetarna. Med dålig tillgänglighet stänger de personer med funktionsnedsättning ute från arbetet. Arbetsmiljölagen används inte för att förbättra situationen.

Tillsamman kan vi ta dagens it-verktyg till en helt ny nivå. Seminariet vill fungera som ett startskott för fruktbart, nödvändigt och efterfrågat fackligt engagemang för framtidens kanske viktigaste arbetsmiljöfråga.

Initiativtagare är regeringens Användningsforum, som har regeringens uppdrag att verka för att it i samhällslivet verkligen blir användbart och tillgängligt.

Talare:

Karin Linder, ordförande DIK: DIKs kongressbeslut att prioritera digital arbetsmiljö

Karin Båtelson, Svenska läkarförbundet: It-ronder som ett sätt att driva på förbättring

Ulf Martinsson, Vison i Norrbotten: Skyddsombudens nya engagemang för digital arbetsmiljö

Annika Thorner: UDIPA-metoden – ett utvärderingsverktyg för att identifiera arbetsmiljöproblem orsakade av it-miljön

Stefan Johansson, Funka: Det som är nödvändigt för många är bra för alla

Moderator: Mattias Lundberg: Information om moderatorn

Anmäl ert deltagande till aforum@handisam.se senast måndagen den 7 oktober. Skriv ”Digital arbetsmiljö” i e-postens Ämne.

Efter seminariet bjuder vi på lunch. Meddela oss om du önskar specialkost eller om du är allergisk mot något. Meddela också om det finns behov av teleslinga, teckentolkning, syntolkning och dokumentation i alternativa format. Vid mötet vill vi att alla undviker att ha parfym eller andra doftande produkter på sig.

Har du inte möjlighet att delta?
Följ seminiaret direkt. Vi sänder i tre kanaler, en ”vanlig”, en teckenspråkstolkad och en med textning direkt. Vi kommer också att twittra under hashtaggen #AnvFo

Länken till sändningen

 

Etiketter: , ,

Kommentera