← Tillbaka till tidigare aktiviteter

STIMDI Årsmöte och Workshop: Bygga en upplevelsekarta

Datum: 18 februari, 2015
Plats: Antrop, Rosenlundsgatan 36B, 118 53 Stockholm

Välkommen på STIMDIs årsmöte och workshop hos Antrop.

Schema
17.30 Årsmöte
18.00 Workshop

Årsmötets agenda
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Bygga en upplevelsekarta
I samband med WUD 2014 så genomförde vi ett antal workshops. Det har efteråt kommit flera förfrågningar om att vi ska arrangera dem igen eftersom inte alla hade möjlighet att gå på dem. Så detta satsar vi på att göra under våren 2015. Nu är det dags för konsultföretaget Antrop.

Efter en kort introduktion till kundresekartor och upplevelsekartor som verktyg får ni öva på grunderna i att bygga upp en upplevelsekarta för en existerande tjänst. Målsättningen med workshopen är att ni efteråt ska känna till vad en upplevelsekarta är, när den kan användas och grunderna för hur man bygger upp den.

Erik och Sofia är båda seniora tjänstedesigners på Antrop. Antrop är en strategisk designbyrå som hjälper kunder att skapa framgångsrika produkter och tjänster.

Det finns ett begränsat antal platser till workshopen men alla är välkomna till årsmötet. Först till kvarn. Antrop bjuder på något att äta.

Etiketter: , ,