← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Tillgänglighet och användbarhet som ett led i kvalitetssäkringen

Datum: 16 juni, 2011
Plats: Torget på KTH, Lindstedtvägen 3

Denna torsdag var Andreas Cederbom inbjuden från företaget ”Funka nu” och berättade om att tillgänglighet och användbarhet fungerar som en sorts kvalitetssäkring.

Andreas introducerade seminariet med genom att beskriva vad tillgänglighet på webben innebär, att det finns tekniska standarder för tillgänglighet samt att det handlar om mänskliga faktorer.

Vi blev förevisade ett antal webb-exempel på både bra och dålig tillgänglighet och hur tillgänglighetsarbetet innehåller olika delar: teknik, språk, och pedagogik. ”Tillgänglighet handlar inte bara om att koda rätt utan om att få så många som möjligt att kunna uppfatta budskapet”.

Andreas tryckte också på vikten av att tillgänglighet och användbarhet går hand i hand. Utan användbarhet så går det inte att designa för tillgänglighet. Vi kom även in på målgrupper och att de aldrig är homogena. Det finns aldrig en normalanvändare. Behov skiftar från individ till individ.

Andreas gav intressanta exempel på hur vi alla, i olika situationer, varierar i vår förmåga att lösa uppgifter. Till exempel om vi är på tåget, beroende vilket humör vi är på eller vilken teknik vi använder oss av. Men ofta designar man för det högst presterande användarna, som ofta inte utgör mer än en tredjedel av målgruppen.

Vi fick även se intressanta resultat på hur funktionsnedsatta i samhället har blivit mer synliga under de senaste 20 åren, vilket tydliggör vikten av tillgänglighet på webben.

Kvällen lockade 13 stycken deltagare och det blev både intressanta och spännande diskussioner. Majoriteten var väldigt nöjda med kvällens seminarium och från flera personer kom det önskan om ytterligare kvällar med just detta område för diskussion.

Etiketter: