← Tillbaka till andras aktiviteter

Välkommen till höstens viktigaste Meet Up på temat Design och Etik!

Datum: 13 november, 2017
Plats: NetRelations of Scandinavia AB, Krukmakargatan 21, 104 62 Södermalm

NetRealtions och EVRY bjuder in till Meetup:

”Den digitala utvecklingen går snabbt och ger många ringar på vattnet som på olika sätt berör etiska frågeställningar. Vilken är designerns roll i detta? Behöver vi en etisk yrkeskod att förhålla oss till? Eller ligger det etiska ansvaret för det vi skapar på någon annan? Har vi de rätta verktygen för att förstå hur det vi designar påverkar vår omvärld?

NetRelations och EVRY bjuder tillsammans in till ett kostnadsfritt Meet Up* där vi belyser design och etik utifrån tre perspektiv: från enskild produkt eller tjänst, via samhällspåverkan, till konsekvenser på global nivå. Under kvällen varvar vi spännande talare med mingel och gruppdiskussioner. Målet är att vi alla ska få en tydligare bild av hur vi designtänkare mer konkret kan förhålla oss till och beakta etiska frågor i vårt arbete.”

Mer info och anmälan finns här

Etiketter: