← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Visualisera förändringen du vill se i din organisation

Datum: 17 november, 2011
Plats: Connecta

Seminariet leddes av Mats Berglind från Connecta och handlade om förändringar i en organisation. Idag sker förändringar oftare och i allt snabbare takt. Detta gör att det blivit svårare att motivera medarbetarna till att aktivt delta i förändringsprojekt och få dem engagerade i att nå målet. Förändringsledning ses därför allt oftare som en framgångsfaktor; genom en strukturerad och välregisserad process blir vägen från ett läge till ett annat både rakare och snabbare.

Seminariet handlade i korthet om hur man kan börja sitt arbete med förändring genom att tydliggöra vision och göra en kartläggning av nuläge. Det diskuterades också hur man förklarar och driver innovation med hjälp av visualisering. Till sist togs nästa steg upp som handlade om hur man går vidare efter att ha startat projektet med hjälp av visualisering.

Etiketter: