STIMDI Årsmöte 2019

Bild tagen från publiken under en konferens. Precis framför kameran räcker någon upp handen.

När: 2019-04-09, 17:00 – 20:00
Var: Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm
Registrering: Eventbrite

Tiden rusar och nu är det återigen dags för ett årsmöte! Denna gång håller vi till i Claremonts lokaler och det kommer att bjudas på både mat och dryck. Dessutom kommer den fantastiska Eric Idebro att inspirera genom att prata om sitt arbete på Arbetsförmedlingen.

Eric Idebro

Eric Idebro

Eric har arbetat med UX och design i drygt 20 år och har erfarenhet inom vitt skilda områden, såsom tung verkstadsindustri, start ups, bank- och finanssektorn och myndigheter. Under sin resa har han arbetat med allt från rena interaktionsdesignsuppdrag till att leda designteam. Idag arbetar han som Chief Experience Officer på Arbetsförmedlingen och har som uppdrag att ta fram en gemensam designstrategi för hela IT-avdelningen, samt att verka för en organisation där alla, oavsett yrkesroll, har verktyg för att fatta goda designbeslut.

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
 6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Till årsmötet väckta frågor
 16. Årsmötets avslutande

Hålltider

 • 17:00 Dörrarna öppna för mat och mingel
 • 17:30 Eventet börjar, Välkomna!
 • 20:00 Eventet avslutas