Scania: Användbarhetsarkitekt till Servicemarknad

Företag: Scania
Kontakt: Susanna Christensson
Länk till ursprunglig annons: Annons
Sista ansökningsdag: 2016-03-28

Vehicle Service Information (YS) producerar serviceinformation, reservdelskataloger och diagnosverktyg. Informationen publiceras i tryckt form, på webben eller i någon av våra applikationer. Dessa verktyg används av Scanias 1 600 verkstäder, 15 000 mekaniker och 3 000 reservdelsansvariga världen över. Eftersom informationen är avgörande för att kunderna ska få snabb och korrekt service översätts den från svenska till ett 20-tal olika språk och språkvarianter.

Till gruppen Service Support Solutions, som bland annat ansvarar för användbarheten i YS system och applikationer, söker vi nu en engagerad och driven användbarhetsarkitekt.

Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften består av att driva användbarhetsfrågor i syfte att öka användbarheten i våra produkter och tjänster. Med användbarhet menar vi den nytta som en IT-investering ska generera till Scania och som realiseras i användningen av IT-systemet.

Som användbarhetsarkitekt kommer du arbeta tvärfunktionellt i projekt och förvaltning och i alla olika delar av utvecklingsprocessen. Du kommer arbeta med allt från analys av mål och användningsbehov till utformning och utvärdering av användargränssnitt. Tillsammans med andra användbarhetsarkitekter utvecklar du metoder och arbetssätt inom området.

Din profil
Som person är du driven, självständig och har självklart förmågan att kommunicera och samarbeta. Du har gärna ett helhetsperspektiv såväl som öga för detaljer och formulerar dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska. Framförallt gillar du att arbeta i team med andra användbarhetsarkitekter, beställare, produktägare, kravanalytiker, systemarkitekter och utvecklare för att tillsammans leverera kundnytta.

Du har en examen inom kognitionsvetenskap, interaktionsdesign, människa-datorinteraktion eller motsvarande kompetens. Det är viktigt att du har erfarenhet av och kan genomföra både användarstudier och designa gränssnitt. Du har en djup och bred kompetens vad gäller användarcentrerad systemutveckling. Du har ett genuint intresse för design och håller dig up to date med trender inom området. Det är en fördel om du har erfarenhet av agilt arbete. Primära verktyg för prototyper är Balsamiq och Axure.

Du känner dig bekväm att arbeta med
– att hjälpa projekt att ta fram effektmål för att konkretisera varför ett projekt ska genomföras
– olika metoder för att samla in data om användarna och göra behovsanalyser baserat på det
– design som ett verktyg för att förstå behov och generera krav
– kommunicera behoven med hjälp av personas, kundresor, scenarier, storyboards och liknande metoder
– Överföra kunskapen om effektmål och behov till en optimerad interaktionsdesign
– Visualisering av designlösningar i skisser, prototyper, wireframes etc.
– Utvärdering och användningstester

För mer information
Kontakta Erik Malmkvist, 08-553 83192 (chef) eller Susanna Christensson 08-553 51225 (användbarhetsarkitekt)

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygskopior.

Publicerat den: 2016-03-18

Etiketter: