Universitetslektor i människa-datorinteraktion (HCI) med inriktning mot webbtillämpningar.

Företag: Högskolan i Borås
Länk till ursprunglig annons: Annons
Sista ansökningsdag: 2017-06-18

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Akademin har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

För att möta det växande behovet inom områdena människa-datorinteraktion (HCI) och användarcentrerad design (User Experience Design /UX-design) i både undervisning och forskning rekryteras en lektor. Områdena har stark anknytning till utvecklingen av webben och design för webbaserade tjänster. Forskningsfältet har stor utvecklingspotential och det finns starka skäl som talar för en tydligare profilering av detta område i relation till huvudområdet informationsarkitektur vid Högskolan i Borås. Det finns idag ett tydligt behov av ökad kompetens inom området inte minst på avancerad- samt forskarnivå.

Arbetsbeskrivning
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, forskning och handledning. Undervisningen inkluderar att utveckla, planera och undervisa i kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Följande områden är aktuella:

–         användarcentrerad design med inriktning mot webbaserade tjänster
–         forskningsbaserade metoder och tekniker för undersökning, utveckling och utvärdering inom HCI och UX-design
–         vetenskaplig teori och metod
–         social interaktion i nya medieplattformar
–         formgivning, layout och visuell kommunikation mot webbaserade tjänster

Du kommer att undervisa i kurser med inriktning mot visuell kommunikation, formgivning och layout, design av informationsprodukter, webbplatser och gränssnitt, interaktionsdesign och användarcentrerad design. Likaså ingår moment om vetenskaplig teori och metod samt uppsatshandledning och examination av examensarbeten på kandidat-, magister och masternivå. Viss administration knutet till utbildning och forskning tillkommer. Det ingår även utveckling av utbildningsprogram, bl a Webbredaktörsprogrammet.

Arbetet innebär aktiv medverkan i akademins forskningsmiljö och forskarutbildning, såsom deltagande i forskningsprojekt och egen forskning med inriktning mot webbtillämpad HCI och användarcentrerad design.

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

 

Publicerat den: 2017-06-14

Etiketter: