Adept

Vårt senaste mentorprogram startade under hösten 2016 och sträcker sig till sommaren 2017.

För att bli adept ska man arbeta med användbarhet och känna ett behov av stöd från någon som är mer erfaren. Som adept förväntas man formulera vad man vill ha hjälp med och vara beredd att avsätta tid och engagemang för att kunna dra nytta av mentorprogrammet.