Mentorprogrammet

Ansökningen till höstens mentorprogram har nu öppnat!

Om mentorprogrammet

Mentorprogrammet finns för att möta ett behov av handledning in i användbarhetsrollen. Att arbeta med användbarhet innebär att hantera komplexa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Idag finns flera utbildningar som ger en bra kunskapsgrund men som i många yrkesroller behöver teorin omprövas och anpassas för att fungera i praktiken.

Något som utmärker användbarhetsrollen är att den ännu inte är helt etablerad och tydligt formulerad. I många situationer är man ensam i sin specialitet och som ny på arbetsmarknaden kan det vara extra svårt att finna sig till rätta.

I STIMDIs mentorprogram möts adepter och mentorer för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som är specifika för yrkesrollen. Vi hoppas på detta sätt underlätta steget ut i arbetslivet och, på lite längre sikt, bidra till att användbarhetsrollen blir starkare och mer självklar på svensk arbetsmarknad.

STIMDIs mentorprogram har funnits sedan 2005 och tar varje vår in nya adepter och mentorer.

Vad vi gör

Alla adepter som antas till programmet får en egen mentor. Målsättningen är att mentorerna i så stor utsträckning som möjligt har erfarenheter som kan möta adeptens behov av vägledning.

Hur kontakten ser ut formas av adepten och mentorn gemensamt. Adepten har ett särskilt ansvar för att lyfta fram de problem som man vill ha hjälp med.

Utöver den individuella kontakten träffas hela gruppen några gånger under året för att diskutera generella frågeställningar eller specifika problem som är av intresse för en större grupp. Vi träffas också i sociala sammanhang för att lära känna varandra.

En deltagare i programmet uttryckte väldigt bra vad verksamheten går ut på med dessa ord:

“Tycker det är roligt att få prata med någon (eller några för den delen!) som har koll på alla teorier såväl som har praktisk kompetens. Jag har mestadels det förstnämnda sen utbildningstiden, och som sagt, hantverket håller jag på att lära mig. Jag känner mig lite tryggare än innan mötet i alla fall.”

Frågor och funderingar?

Skicka dina frågor och funderingar till mentor18@stimdi.se.

Arbetsgivare kan ge sitt stöd genom att låta anställda engagera sig i mentorprogrammet på arbetstid, minst 20 timmar/år.

Ansökan för 2019 års mentorprogram har nu öppnat! Om du har några frågor skicka dem till mentor18 at stimdi.se. Senaste ansökningen bör skickas in 2018-10-31 och programmet börjar i januari 2019.