Usifys seminarium med WUD-tema

Välkommen till ett öppet seminarium där olika talare belyser hur man kan arbeta tillsammans med produkter och tjänster med medborgaren i centrum som ett komplement till ett traditionellt vårdgivarperspektiv. Kom och var med under hela, eller delar av kvällen! Med konkreta exempel vill vi visa hur vi gemensamt kan åstadkomma välfungerande produkter med hög upplevd användbarhet.

 


World Usability Day 2013

STIMDI är huvudarrangör för WUD 2013 i Stockholm som  kommer att gå av stapeln den 14 november 2013. Årets tema är Healthcare: Collaborating for Better SystemsVi har glädjen att välkomna intressanta talare från Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Usify och Vårdförbundet. WUD 2013 Stockholm avslutas med en paneldebatt. Alla som är intresserade är välkomna, läs mer och anmäl dig här.


Frukostseminarium med WUD-tema

Sveriges forskningsinstitut arbetar på många sätt med hälsa och mänskliga upplevelser. Bland annat arbetar vi med användbarhet av medicintekniska produkter, eHälsa, åldrande befolkning, tjänstedesign i vård och omsorg, innovation mot infektion, materialframtagning och livsmedel. För att berätta mer bjuder vi in till ett kostnadsfritt frukostseminarium under world usability day.


TVX 2014

TVX is the ACM International Conference on Interactive Experiences for Television and Online Video. The conference brings together international researchers and practitioners from a wide range of disciplines, ranging from human-computer interaction, multimedia engineering and design to media studies, media psychology and sociology.