Dokument

Som ideell förening måste man ha vissa viktiga dokument och här finns de.

STIMDIs stadgar (rev 1 juni 2016)

Gammal tas bort efter årsmötet: STIMDIs stadgar fram till 2016-06-01

Dokument gällande 2015

Verksamhetsberättelse 2015
Motion 1 – Firmatecknare
Motion 2 – Fritt medlemskap för förtroendevalda

Dokument gällande 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Dokument gällande 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Dokument gällande 2012

Årsmöte 2013
Årsredovisning 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Extra årsmöte 2012

Dokument gällande 2011

Årsmöte 2012
Årsredovisning 2011
Verksamhetsberättelse 2011

Dokument gällande 2010

Årsmöte 2011
Årsredovisning 2010
Verksamhetsberättelse 2010

Dokument gällande 2009

Årsmöte 2010
Årsredovisning 2009
Verksamhetsberättelse 2009