Om STIMDI

Vi tror på att världen kan bli bättre och roligare om användbarhetsarbetet blir en viktig del i alla utvecklingsprojekt och vid skapandet av nya produkter. Vi hoppas kunna bidra till att användbarhetsrollen blir starkare och mer självklar i Sverige. Genom att anordna olika sorters evenemang, både för medlemmar och allmänheten, vill vi göra verklighet av vår vision.

Vad gör vi?

Vi vill ge möjlighet till kunskapsutbyte mellan våra medlemmar genom olika aktiviteter. Efter ett evenemang på STIMDI ska man vara inspirerad och ha knutit nya kontakter inom branschen!

Här är exempel på sådant som vi arrangerar:

Workshops: Intressanta talare, inspirerande övningar eller diskussioner om aktuella designproblem.

Bokklubben: En bok blir så mycket mer lärorik om man har någon att diskutera den med efteråt.

Mentorsprogrammet: Genom att lära ut, lär man sig själv.

Arbetsmarknadskväll: Ibland är det dags för nya utmaningar.

Debatter: För att sprida vårt budskap till alla och öka medvetenheten om problem med dålig användbarhet.

Vilka är vi?

STIMDI är en ideell förening med målet att vara en mötesplats för människor som är intresserade av användbarhet, användarupplevelse, interaktionsdesign, tjänstedesign eller människa-datorinteraktion. Redan år 1986 grundades STIMDI och sen dess har det blivit ett forum där företagare, forskare, konsulter, studenter, nyexade, erfarna och andra intresserade kan mötas. Alla är välkomna!

Hur fungerar vi?

Eftersom vi är en ideell förening är det genom våra medlemmars engagemang som vi lyckas skapa spännande möten. Som medlem är du med och kommer med idéer, arrangerar egna aktiviteter och viktigast av allt så deltar du och delar med dig av dina erfarenheter och åsikter. Medlemmarna skapar STIMDI!