STIMDIs stora pris

STIMDIs stora pris är en hedersutmärkelse som tilldelas en person som på ett värdefullt sätt bidragit till föreningens syfte, dvs. att befrämja forskningen och utvecklingen inom intresseområdet interaktionsprocessen mellan människa och dator med utgångspunkt från ett tvärvetenskapligt forskningsperspektiv, samt befrämja kontakter mellan forskare och praktiker i Sverige.

Per Axbom blev mottagare av STIMDI:s stora pris 2016

per axbom stimdis stora pris 1per axbom stimdis stora pris 2

STIMDI har beslutat tilldela 2016 års stora pris till Per Axbom med följande motivering:

Per har som mångårig och uppskattad UX-are, föreläsare och poddare bidragit till att öka medvetenheten om god användbarhet. Han har också delat med sig av sin erfarenhet genom att delta som mentor i STIMDI:s mentorprogram. Med sin bakgrund i medie- och kommunikationsvetenskap har han ständigt hittat nya sätt att kommunicera UX, vilket är helt i enlighet med STIMDI:s ambitioner.

Per skrev sedan ett inlägg om kvällen och hur han kände kring nomineringen. Finns att läsa här.

 

Tidigare pristagare

2015 – Jonas Söderström, InUse
2013 – Martin Christensen, Crisp
2012 – Jan ”Gulan” Gulliksen, KTH
2011 – Kia Höök, SICS & KTH/SU
2010 – Erik Borälv, Vinnova
2009 – Erik Markensten, Antrop
2008 – Mike Stott, Designhögskolan i Umeå
2007 – Bodil Jönsson, CERTEC/Lunds universitet
2006 – Ingrid Domingues (f.d. Ottersten), inUse
2002 – Kerstin Severinsson Eklundh, KTH
2001 – Jonas Löwgren, Malmö Högskola
2000 – Yngve Sundblad, CID/KTH
1998 – Yvonne Waern, Tema K/Linköpings Universitet
1997 – Nils-Erik Gustafsson, ELLEMTEL Utvecklings AB