STIMDIs stora pris

STIMDIs stora pris är en hedersutmärkelse som tilldelas en person som på ett värdefullt sätt bidragit till föreningens syfte, dvs. att befrämja forskningen och utvecklingen inom intresseområdet interaktionsprocessen mellan människa och dator med utgångspunkt från ett tvärvetenskapligt forskningsperspektiv, samt befrämja kontakter mellan forskare och praktiker i Sverige.

Anna Swartling blev mottagare av STIMDI:s stora pris 2017

STIMDIs stora pris 2017

STIMDIs stora pris 2017b

STIMDI har beslutat tilldela 2017 års stora pris till Anna Swartling med följande motivering:

Anna har en doktorsexamen inom Människa-Dator-Interaktion och i STIMDI har hon haft ett enormt engagemang i styrelsen. Hon har dessutom tagit ett oerhört stort ansvar för STIMDI genom sitt agerande som revisor. Utöver allt Anna gjort i STIMDI har hon även ett starkt driv och passion för UX frågor. Det lyser tydligt igenom då hon regelbundet pratar på konferenser och meetups med fokus på att sprida kunskap och kompetens inom UX området. Med sitt enorma engagemang inom UX, bidrar Anna till den ytterst viktiga uppgiften: att sprida vikten av UX på alla nivåer inom en mängd olika organisationer från universitet till näringsliv.

 

Tidigare pristagare

2016 – Per Axbom, Axbom Innovation AB
2015 – Jonas Söderström, InUse
2013 – Martin Christensen, Crisp
2012 – Jan ”Gulan” Gulliksen, KTH
2011 – Kia Höök, SICS & KTH/SU
2010 – Erik Borälv, Vinnova
2009 – Erik Markensten, Antrop
2008 – Mike Stott, Designhögskolan i Umeå
2007 – Bodil Jönsson, CERTEC/Lunds universitet
2006 – Ingrid Domingues (f.d. Ottersten), inUse
2002 – Kerstin Severinsson Eklundh, KTH
2001 – Jonas Löwgren, Malmö Högskola
2000 – Yngve Sundblad, CID/KTH
1998 – Yvonne Waern, Tema K/Linköpings Universitet
1997 – Nils-Erik Gustafsson, ELLEMTEL Utvecklings AB