World Usability Day

En grönmålad hand som håller i ett grönt löv

Den 14 november varje år firar vi World Usability Day! Årets tema är ”Design for the Future We Want”. Inspirationen för temat har hämtat från Förenta Nationernas (FN:s) ”17 globala mål för hållbar utveckling”. Därmed lyfter vi blicken och funder över vilken framtid vi kollektivt arbetar mot, och vad vi tillsammans lämnar efter oss till kommande generationer.

Oavsett om framtiden är imorgon, om en månad eller om flera år, så innebär vårt dagliga arbete som designers att vi påverkar den i en viss riktning. Framtiden formas av våra kollektiva kreationer, men tar inte nödvändigtvis hänsyn till de intentioner vi hade som ”avsändare”. Detta aktualiserar frågan om vilken typ av framtid vi är med och bidrar till?

Årets tema för World Usability Day hämtar därför inspiration från FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling. Målen tar höjd för en bred mängd områden såsom hälsa och välbefinnande, jämställdhet mellan könen och hållbara städer och samhällen. Därför skulle de potentiellt kunna användas som en roadmap för den framtid vi söker.

Oavsett om det är dessa mål vi ska följa, eller några andra, har vi som professionella designers ett ansvar för att skapa en framtid som inte bara gynnar oss, utan även kommande generationer. Därför behöver vi som ett kollektivt aktivt börja tänka på hur vi vill att vår framtid ska se ut, och hur vi kan arbeta för att realisera den för oss själva och varandra.