Grattis Sanna Klefbom!

För ett examensarbete i interaktionsdesign som undersökt hur Augmented Reality i en digital tvilling kan fungera som plattform för dialog och kommunikation mellan medborgare och Göteborgs Stad. Projektet har undersökt hur tekniken i Virtuella Göteborg kan användas för att kommunicera platsspecifika känslor och tankar hos medborgare, samtidigt som det skapar engagemang och gensvar från medborgarna i platsspecifika frågor från Göteborgs Stad. Ett interaktivt samspel mellan medborgare och kommun som bidrar till både inkludering och behovsanpassad samhällsutveckling.

Examensarbetet visar bredden av tvärvetenskapliga användningsområden för användarcentrerade designprocesser – här som social design och medel för att involvera allmänheten i politiska beslut. En mycket väl beskriven designprocess i flera iterationer som drivs av nya insikter, utmaningar och lärdomar längs vägen.

Hur känns det att få denna utmärkelse?
Väldigt kul, en ära verkligen!

Hur väcktes ditt intresse för UX?
Under min kandidatutbildning i kultur, estetik och medier väcktes mitt intresse för hur människor genom kultur och design förstår världen, och hur designval formar vår uppfattning av verkligheten, våra beteenden och våra relationer. Under kandidaten undersökte vi de frågorna på främst ett teoretiskt och filosofiskt plan, men jag var intresserad av också undersöka det på ett mer praktiskt plan. När jag under utbildningen kom i kontakt med interaktions- och UX-design förstod jag att det var ett fält som förde samman mina intressen!

Största överraskning som UX-are?
Bredden av möjligheter! Mastern i interaktionsdesign på Malmö Universitet har verkligen fått mig att förstå hur många olika områden, yrkesfält och nivåer som UX- och interaktionsdesign är relevant inom. Från de minsta detaljerna i ett gränssnitt till samhällsförändring.

Förhoppningar inför framtiden?
Jag hoppas kunna fortsätta jobba med forskning och design, nära människor och natur, med ett fokus på hållbar förändring.