Om STIMDI

Vision

För ett användarcentrerat och inkluderande samhälle.

Mission

STIMDI verkar för ett mer användarcentrerat och inkluderande samhälle genom att sprida kunskap och inspirera inom människa-datorinteraktion, användbarhet och innovativt utvecklingsarbete. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan industri och akademi.

Vad gör vi?

Vi tror på att världen kan bli bättre om användbarhetsarbetet blir en viktig del i alla utvecklingsprojekt. Vi erbjuder ett forum för kunskapsutbyte mellan våra medlemmar och arrangerar evenemang med olika aktiviteter. Efter ett evenemang på STIMDI ska du känna dig inspirerad och ha knutit nya kontakter inom branschen!

Här är exempel på aktiviteter:

 • Workshops
  Intressanta talare, inspirerande övningar eller diskussioner om aktuella designproblem.
 • Mentorsprogrammet
  Genom att lära ut, lär man sig själv.
 • Arbetsmarknadskväll
  Ibland är det dags för nya utmaningar.
 • Debatter
  För att sprida vårt budskap till alla och öka medvetenheten om användbarhetsarbetet.

Vilka är vi?

Simdi är en ideell förening med målet att vara en mötesplats för människor som är intresserade av användbarhet, användarupplevelse, interaktionsdesign, tjänstedesign eller människa-datorinteraktion. STIMDI grundades 1986 och har sedan dess blivit ett forum för företagare, forskare, konsulter, studenter, nyexade, erfarna och andra intresserade. Alla är välkomna!

Hur fungerar vi?

Medlemmarna skapar STIMDI! Som ideell förening är det genom våra medlemmars engagemang som vi kan skapa spännande möten. Som medlem bidrar du med idéer, arrangerar aktiviteter men framför allt deltar du och delar med dig av dina erfarenheter. Genom att anordna olika evenemang, både för medlemmar och allmänheten, vill vi göra verklighet av vår vision.