Känner du någon som gjort skillnad i år?

Nominera till Stimdis Stora och Lilla pris inför World Usability Day 2021!

Stimdi vill lyfta fram goda exempel som bidrar till ett inkluderande och användarcentrerat arbete och som överbryggar klyftan mellan akademi och industri. Nu öppnar vi nomineringsperioden för Stimdis Stora & Lilla pris 2021. Nytt för i år är att vi söker både seniora och juniora nominerade till varsitt pris. Vinnarna kommer att presenteras på Stockholm Xperience Conference och i Stimdis olika medier.

Tipsa oss om en kollegas geniala designlösning eller engagerande arbete att sprida kunskap i Stimdis anda. Till Lilla priset kan du nominera en vän eller varför inte dig själv för ett innovativt examensarbete.

Stimdis Stora pris är en hedersutmärkelse som tilldelas en person som på ett värdefullt sätt bidragit till föreningens syfte. Förutom hedern och biljett till Stockholm Xperience Conference berättigar priset även till livstids hedersmedlemskap i Stimdi.
Nominera till Stimdis Stora pris

Stimdis Lilla pris är en utmärkelse för bästa examensarbete 2020-2021. Priset tilldelas en eller flera personer som är involverade i arbetet. Förutom hedern får pristagaren/pristagarna gratis inträde till Stockholm Xperience Conference.
Nominera till Stimdis Lilla pris

Hur? Nominera senast 10 oktober 2021
Var? Prisutdelning sker på Stockholm Xperience Conference
När? 11 november 2021, World Usability Day

Tidigare pristagare

2020 – (inget pris delades ut)
2019 – (inget pris delades ut)
2018 – (inget pris delades ut)
2017 – Anna Swartling, SEB
2016 – Per Axbom, Axbom Innovation AB
2015 – Jonas Söderström, inUse
2013 – Martin Christensen, Crisp
2012 – Jan Gulliksen, KTH
2011 – Kia Höök, Stockholms Universitet
2010 – Erik Borälv, Vinnova
2009 – Erik Markensten, Antrop
2008 – Mike Stott, Designhögskolan i Umeå
2007 – Bodil Jönsson, CERTEC/Lunds universitet
2006 – Ingrid Domingues (f.d. Ottersten), inUse
2005 – (inget pris delades ut)
2004 – (inget pris delades ut)
2003 – (inget pris delades ut)
2002 – Kerstin Severinsson Eklundh, KTH
2001 – Jonas Löwgren, Malmö Högskola
2000 – Yngve Sundblad, CID/KTH
1999 – (inget pris delades ut)
1998 – Yvonne Waern, Tema K/Linköpings Universitet
1997 – Nils-Erik Gustafsson, ELLEMTEL Utvecklings AB