STIMDIs mentorprogram

STIMDI arrangerar årligen ett mentorprogram som erbjuder nytillkomna, yrkesverksamma UX-are råd och stöd via personliga mentorer.

Förutom utbyte mellan individuella adepter och mentorer träffas alla deltagare ca en gång i månaden för att diskutera, lyssna på ett föredrag av någon av deltagarna eller från en inbjuden gäst.

Nybörjare? Anmäl dig som adept, tala om var och med vad du arbetar så försöker vi hitta en lämplig mentor. OBS: Du måste vara yrkesverksam, alltså inte student.

adept@stimdi.se

Gammal räv? Om du har mer än 5 års arbetserfarenhet inom UX, anmäl dig som mentor. Berätta var du arbetar och med vad, samt om du har speciella önskemål om vad du vill stötta med, t.ex. webbsidor, IoT, finans, telekom, etc.

mentor@stimdi.se

Kontakta mig om ni vill veta mera!

Nils-Erik (Gustafsson)

GUI@cmpmail.com