Wearable Assistive Technology

Den 30:e november mellan klockan 8:30 – 9:30 håller Simon Sjöholm en frukostdragning för STIMDIs medlemmar på temat ”Wearable Assistive Technology”.

Den nya tekniken gör det möjligt att ha tillgång till hjälpmedel var vi än befinner oss.

Idag sker en snabb utveckling av nya tekniska hjälpmedel för dator, surfplatta och smartphone. Detta innebär stora möjligheter att lyckas i arbetslivet och ett ökat självförtroende för personer med någon form av funktionsvariation.

Simon Sjöholm har 12 års erfarenhet som hjälpmedelskonsulent i företaget Frölunda Data AB och har själv läs- och skrivsvårigheter. Han har under dessa år gjort ett stort antal arbetsplatsanpassningar för personer med någon form av funktionsvariation inom områdena läs- och skrivsvårigheter, kognition och rörelsehinder.

Han kommer att presentera några olika tekniska hjälpmedel och även visa något av de senaste hjälpmedlen som utvecklats.

När & Var?

  • Den 30:e november 2020
  • Klockan 8:30 – 9:30
  • Digitalt via Zoom

Registrera dig till eventet genom att följa länken nedan så får du tillgång till Zoom-mötet via biljettsidan.
https://www.eventbrite.com/e/stimdi-wearable-assistive-technology-tickets-128540751849

Länk till Zoom-mötet