Styrelsen

STIMDIs styrelse består av ett glatt gäng människor som jobbar ideellt för att få organisationen att fungera som den ska. Här nedan presenterar vi därför stolt årets styrelsemedlemmar!

 • Katarina Estève

  Ordförande

  Genom mitt arbete som usability manager så är användaren den jag brinner för, och inom STIMDIs styelse kommer jag verka för att accessability får ett högre prioriet. När jag själv studerade på KTH så saknade alltid kontakten med industrin, man visste inte riktigt vad som väntade när man var färdigexad och detta vill jag hjälpa överbrygga. Jag älskar diskussioner, och enligt mig så är de bästa diskussionerna de man får när man bjuder in personer från olika professioner och ser vad de kan åstadkomma tillsammans.

 • Karenina Gunnarson

  Akademi- och universitetsansvarig

  Efter många år inom sjukhus- och hemtandvård, så var det ett journalsystem som fick mig att sätta mig i skolbänken i ytterligare fem år. Det måste helt enkelt gå att göra det bättre! Efter en kandidat i medieteknik på SH och en master i MDI på KTH, så började jag min bana som interaktionsdesigner, men har de senaste åren jobbat i huvudsak med innovation på bl a Skatteverket. Idag arbetar jag som tjänstedesigner med konceptutveckling och strategi på ett statligt bolag. Något som engagerar mig lite extra är ansvarsfull design och effektstyrning.

 • Lovisa Fris Åsum

  Kassör

  Jag intresserar mig för hur användare upplever och använder de miljöer de befinner sig i, oavsett om de är digitala, fysiska eller en kombination av båda. Att göra dessa mer användbara, tillgängliga men också tilltalande för användare är något jag arbetar med på RISE. Som Usability Researcher certifierad inom Tillgänglighet via IAAP har jag ett stort intresse för hur vi med universell design kan skapa inkludering och samtidigt bättre användarupplevelser för alla. Jag har en humanistisk och konstnärlig bakgrund inom estetik, kultur och medier.

 • Nils-Erik Gustafson

  Mentorprogramsansvarig och Akademiansvarig

  Efter Datatekniklinjen på LiTH och exjobb på CERN har jag sedan 1983 (!) arbetat med användbarhet som anställd, som konsult och som lärare. Bl.a. är jag sedan 1996 gästlärare på Designhögskolan i Umeå. Man lär så länge man har elever… För 3 år sedan återvände jag till Ericsson, där jag främst gör användningsstudier. 1986 var jag med och startade STIMDI och jag är väldigt glad över att föreningen fortfarande är livskraftig!

 • Richard Lilja

  Webbansvarig

  Jag är en “tech-estet” med bakgrund som interaktionsdesigner och frontendutvecklare. För mig är bra design sådant som lyckas balansera användbarhet med en genomtänkt estetik. På vardagar hittar man mig på Knowit Experience Stockholm där jag rör mig mellan olika kreativa roller. Man vet ofta när jag är i närheten eftersom jag har den dåliga vanan att utforska mina tankar genom att tänka högt. Tror det är en skada från alla användningstest jag genomfört!

 • Hanna Karlemark

  Social media- och medlemsansvarig

  Jag är en nyfiken och driven användbarhetsdesigner som vill göra samhällsnytta. Jag är fascinerad av AI och MDI samtidigt som jag värnar om etik, tillgänglighet och personlig integritet. Att driva innovation och samtidigt minimera negativ påverkan genom att jobba med inkluderande design är en viktig fråga för mig. Jag har en journalistisk bakgrund med många år inom grafisk design. Idag arbetar jag som UX designer inom offentlig verksamhet.