Enkät för kartläggning av utvärderingsmetoder

Enkäten syftar till att kartlägga utvärderingsmetoder för användbarhet. Du som svarar ska arbeta med användbarhetsfrågor inom människa-datorinteraktion. Den är en del av en kandidatuppsats som skrivs av två studenter på kognitionsvetenskapliga programmet på Umeå universitet och tar ca 10 minuter att genomföra. Vill du ta del av resultatet kan du kontakta abj.almgren@gmail.com eller hannes.winback@gmail.com. Länken […]


inUse: Responsive Design Workshop at From Business to Buttons 2015

Just as last year, there will be workshops on the days before and after the conference. The workshops will be announced one by one during December and January. If you are interested in Responsive Design this first workshop is a real treat!


From Business To Buttons - Workshop session 1

This year’s From Business to Buttons will be bigger and better than ever before. As a bonus, some of the speakers have put together tailored workshops that will be held the day before and after the day after the conference.

This is an exclusive opportunity to listen, learn and be inspired by some of the top names in User Experience. The tickets are extremely (!) limited so don’t forget to sign up today.


Business to Buttons 2015

From Business to Buttons is the meeting place for everyone who wants hands-on advice on how to generate business value by creating great user experiences. You will gain new insights from some of the biggest names in User Experience, Service Design and Innovation.

 


From Business To Buttons - Workshop session 2

This year’s From Business to Buttons will be bigger and better than ever before. As a bonus, some of the speakers have put together tailored workshops that will be held the day before and after the day after the conference.

This is an exclusive opportunity to listen, learn and be inspired by some of the top names in User Experience. The tickets are extremely (!) limited so don’t forget to sign up today.


Kundorienterad affärsutveckling

Service design är en de främsta byggstenarna i resan mot en kundorienterad organisation och en motor för innovation. Är din organisation anpassad för realisera de effekter Service Design kan ge - innovationskraft, samverkan över organisatoriska silos och förmågan att skapa tjänster som genererar ett högt värde?
Nätverket Service Design och innovation är för alla som intresserar sig för att skapa bättre tjänster, innovationer och upplevelser.


Frukostseminarium hos Metamatrix: Nå unga effektivt

Torsdagen den 23 april har vi bjudit in Johannes Innala och Per Hazelius från vår samarbetspartner, kommunikationsbyrån Kunskapskraft & Media. De kommer att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet av att effektivt nå ut till unga.


Inspirationslunch - Design som affärsstrategi

Vi går in i en ny digital verklighet där differentiering och en tydlig positionering kommer vara avgörnade för affären. Design är inte längre bara design.

I en snabbt föränderlig värld är "design-tänk" en förutsättning för att konkurrera och utveckla affären. Hur ser då möjligheterna och begränsningarna ut idag? Och vad är det som egentligen borde styra arbetet kring design? Det här är för dig som beställer design, konsumerar design eller skapar design.